Wie zijn wij

De Stichting

Stichting Weideleven is ontstaan uit passie en liefde voor de natuur.

In de zomer van 2018 is Stichting Weideleven opgericht. We zijn in 2019 begonnen met een  5 tal broedparen en nu in 2021 zitten we inmiddels op een 250 broedparen overall. En dit is dan de noordzijde van de Hooiweg te Earnewoude. De zuidzijde heeft een net zo groot aantal dus op de hooiweg broeden in totaal nu een 500+ broedparen.

Doel van Weideleven is om door middel van biotoopverbetering het oorspronkelijke weideleven terug te brengen in gebieden waar deze gedeeltelijk of volledig verdwenen is. Hierbij gaat het om diverse vogelsoorten, diersoorten,  insecten en planten.

Op dit moment is 753 hectare aan natuurgebied aan ons toevertrouwd. Dit is te verdelen in 63 hectare gebied van It Fryske Gea, waar wij nauw mee samenwerken. En 690 hectare van agrariërs.

Iedere dag zorgt een team van enthousiaste medewerkers ervoor dat alles op rolletjes verloopt.

Visie en missie

Missie
Stichting Weideleven is een natuurorganisatie in de provincie Fryslân. Wij staan voor de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de natuur door deze waar mogelijk te beschermen en te verbeteren of te vernieuwen. Als stichting zijn we gefundeerd op draagvlak van donateurs, agrarische bedrijven, natuurorganisaties en de provincie.

Visie
Stichting Weideleven werkt aan een optimale kwaliteit van de leefomgeving van vogels, dieren en planten. We streven naar zoveel mogelijk natuurterrein in eigen beheer. Met onze eigen werkwijze zorgen wij voor een robuuste natuur met veel samenhang en een hoge biodiversiteit. Wij geven gestalte aan de bescherming en ontwikkeling van gebieden waar amper leven in te vinden is. Dat doen wij door middel van biotoopverbetering.

Wij werken aan een hoge tevredenheid en betrokkenheid onder het publiek en onze samenwerkingspartners en gaan waar nodig in gesprek met overheden over de huidige wet- en regelgeving.

Werkwijze

Met goed weidebeheer creëeren wij rustgebieden, door bijvoorbeeld het invoeren van plas- drasgebieden, het waterpeil te verhogen, door walkanten af te vlakken en schelpenzones aan te leggen en zorgen we voor een bloemrijke vegetatie.

De ideale omstandigheden voor het totale weideleven.

Mocht u als landeigenaar interesse hebben om uw land weer terug te brengen naar natuurweide, maar u heeft hiervoor hulp nodig dan kunt u contact opnemen middels ons mailadres info@weideleven.nl of kunt ons bellen op nummer 06 8257 6119