Stichting Weideleven

samen sterk voor de natuur

Samen inzetten voor het weideleven in gebieden waar het aantal vogel- en insectensoorten, planten en dieren in aantal zijn afgenomen of in zijn geheel verdwenen.

Wie kent het niet: fietsend door de polder met het geluid van de Veldleeuwerik, Grutto of Kievit die als een symfonie in uw oren klinkt. Helaas is de werkelijkheid anders.

Het is ons streven om dit ouderwetse weideleven weer terug te brengen.

Stichting Weideleven is ontstaan uit passie en liefde voor de natuur.

Het jaar 2019 was een testjaar, waarin we zeer goede resultaten hebben behaald.  Voor het jaar 2020 was onze doelstelling om door middel van biotoop-verbetering een nog beter resultaat te behalen, dit is zeker gelukt nu in 2021 de resultaten zeker 50% beter zijn dan vorig jaar en zijn wij van mening dat wij de top nog niet bereikt hebben en dat er voor 2022 nog meer rek in zit. Kortom we gaan in het najaar wederom het gebied aanpassen om zo voor volgend jaar een nog beter resultaat te krijgen.

Op dit moment beheert Weideleven in totaal 753 hectare, waarvan we dit jaar 300 hectare niet konden bewerken wegens de natte veengronden. Deze 300 hectare zullen wij komend najaar gaan bewerken en klaarmaken voor komend broedseizoen 2022. In samenspraak met diverse veehouders breiden we ons gebied volgend jaar uit met nog eens 350 hectare. Daar zijn we dan ook erg trots op. De doelstelling is om ieder jaar een groei door te maken van 150-200 hectare lees meer…