Onze gebieden

Fryske Gea

Wij beheren op dit moment land van het Fryske Gea op twee locaties,

  • Gebied 1 locatie Hooiweg  35 hectare
  • Gebied 2 Locatie Eilan Oost 15 hectare

Agrariër

Wij beheren op dit moment van diverse agrarische bedrijven 138 hectare

  • Gebied 1  Hooiweg 43 hectare
  • Gebied 2  Suwald 65  hectare
  • Gebied 3  Aldeboarn 15 hectare
  • Gebied 4  Leechlan 15 hectare

In optie is nog 75 hectare aan gebieden