Onze gebieden

Fryske Gea

Wij beheren op dit moment 63 hectare land van het Fryske Gea op drie locaties,

  • Gebied 1 locatie Hooiweg  35 hectare
  • Gebied 2 Locatie Eilan Oost 20 hectare
  • Gebied 3 Locatie Jan Durks Polder 7 hectare

Agrariër

Wij beheren op dit moment van diverse agrarische bedrijven 250 hectare

  • Gebied 1  Hooiweg 75 hectare
  • Gebied 2  Suwald 65  hectare
  • Gebied 3  Aldeboarn 15 hectare
  • Gebied 4  Leechlan 25 hectare
  • Gebied 5  Sumar 30 hectare
  • Gebied 6 Twijzel 40 hectare

In optie is nog 300 hectare aan gebieden