Zelf ook iets doen voor het weideleven? Dat kan.

De lente komt er aan en dat houdt in dat de weide- en watervogels weer terugkomen uit het warme zuiden om zich voort te planten in onze weiden. Het is prachtig om dat jonge grut straks weer te zien lopen of zwemmen. Helaas lopen de aantallen ieder jaar terug. Wij willen dit een halt toe roepen en dit in een positieve zin ombuigen. Wilt u in de komende jaren de Veldleeuwerik nog horen zingen of het waakse geluid van een Grutto waarnemen? Help ons dan mee en steun onze projecten om het ouderwetse weideleven terug te brengen. Hoe u dit kunt doen vindt u hier Steun ons

Wat doen wij:

 • Weide- en watervogel beheer;
 • Het inzaaien van bloemrijke zones voor vlinders, bijen en andere insecten;
 • Het waterpeil verhogen;
 • Plas-dras gebieden aan te leggen;
 • Kruidenrijk grasmengsel aan te brengen;
 • Ruige dong uitrijden;
 • Schelpenbanken aan te brengen op slootkanten;
 • Taluten aanbrengen zodat de vogels makkelijk het water in kunnen waden;
 • Zwarte stern plankjes aanbrengen;
 • Het maaien en bewerken van graslanden tot hooi of kuilbalen, waarvan de opbrengst ten goede komt van de stichting;
 • Het onderhouden van sloten en vaarten.

Kortom wij ontzorgen de agrariërs zodat zij zich bezig kunnen houden met hun dagelijkse werkzaamheden en wij verzorgen het natuurbeheer voor hen. Veel van onze projecten bevinden zich rondom de Alde Feanen. Hier werken we nauw samen met It Fryske Gea, maar ook met andere partners.